Cẩm nang của Harrison, bắt nguồn từ hầu hết nội dung nổi bật về mặt lâm sàng có trong Nguyên tắc Y học Nội khoa của Harrison, Phiên bản thứ 20, cung cấp nhiều thuật toán lâm sàng trong một tài nguyên di động, thực tế. Số tay hướng dẫn cũng bao gồm nhiều bảng tham khảo nhanh, cộng với văn bản ngắn gọn—cung cấp khả năng truy cập nhanh vào thông tin đầu giường khi cần đưa ra quyết định nhanh chóng. Hướng dẫn tóm tắt đầy đủ màu sắc này bao gồm tất cả các bệnh và tình trạng thường gặp trong nội khoa tổng quát nội trú, vì vậy bạn có thể chắc chắn tìm thấy nội dung vô giá trực tiếp trong quy trình làm việc và thực hành của mình. 

Phiên bản thứ 20 đã được cập nhật để phản ánh những phát triển lâm sàng mới nhất trong y học. 

Hướng dẫn thực sự giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn cần tại điểm chăm sóc. Các chương dễ điều hướng bao gồm các triệu chứng/dấu hiệu, cấp cứu y tế, các bệnh cụ thể và chăm sóc bệnh nhân nhập viện, đặc biệt tập trung vào: 

Nguyên nhân và Dịch tễ học 

• Sinh lý bệnh liên quan đến lâm sàng 

* Dấu hiệu và triệu chứng 

• Chẩn đoán phân biệt * Kết quả vật lý và phòng thí nghiệm 

• trị liệu 

* Hướng dẫn thực hành, v.v. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD