Với sự tổng hợp tuyệt vời các chương liên quan đến huyết học và ung thư bắt nguồn từ Nguyên tắc Y học Nội khoa của Harrison, Phiên bản thứ 19 (bao gồm nội dung từ đĩa DVD nổi tiếng của Harrison, hiện có sẵn ở đây dưới dạng bản in), người bạn đồng hành lâm sàng đầy màu sắc, ngắn gọn này cung cấp kiến thức mới nhất về lĩnh vực được hỗ trợ bởi sự chặt chẽ khoa học và thẩm quyền đã xác định Harrison’s . Bạn sẽ tìm thấy 57 chương từ hơn 75 biên tập viên và cộng tác viên nổi tiếng trong một bài thuyết trình có thể mang đi mọi nơi, lý tưởng cho việc chuẩn bị cho lớp học, phòng khám, khoa hoặc kỳ thi/chứng chỉ. 

Đặc trưng: 

• Mỗi chương chứa thông tin liên quan về di truyền học, sinh học. tế bào, sinh lý bệnh và điều trị các thực thể bệnh cụ thể * Các chương về tạo máu, sinh học tế bào ung thư và phòng chống ung thư phản ánh kiến thức đang phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực này 

• Tích hợp sinh lý bệnh với quản lý lâm sàng • Các câu hỏi đánh giá hội đồng năng suất cao làm cho văn bản này trở nên lý tưởng để cập nhật hoặc chuẩn bị cho các hội 

đồng • Phụ lục có giá trị của các giá trị phòng thí nghiệm có tầm quan trọng lâm sàng 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD