Thiếu máu ruột cấp , mạn 

Dấu hiện ruột ami, nguyên nhân , mức độ 

Kỹ thuật chụp 

….. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD