Hàng năm Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh các đối tượng sau đại học gồm: Chuyên khoa, Cao học, Nội trú và Nghiên cứu sinh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, nhất những thí sinh ở xa Hà Nội không có khả năng tập trung ôn thi, Bộ môn Ngoại biên soạn quyển “Bệnh học Ngoại khoa” bao gồm toàn bộ chương trình ôn thi các đối tượng trên.

Xin chúc các thí sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY