THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: GS. TS. Hà Văn Quyết

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Bệnh Học Ngoại, Ngoại Tổng Quát

Cuốn sách “Bài giảng bệnh học Ngoại khoa” được Bộ môn Ngoại, Trưòng Đại học Y Hà Nội biên soạn năm 2012 theo khung chương trình đào tạo áp dụng cho các trường đại học Y đã được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo thông qua.

Cuốn sách được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, cập nhật và phù hợp thực tiễn về ngoại khoa ở Việt Nam. Các bài giảng trong cuốn sách bao gồm những nội dung cần thiết nhất về một số bệnh lý ngoại khoa thưòng gặp để giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 cũng như cho sinh viên các khối khác tham khảo.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY