Cuốn sách “Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI ” được biên dịch từ
cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy 3rd. Đây là cuốn sách
thứ 1 trong series gồm 3 cuốn, nội dung

Cuốn 1: Phần Đầu Cổ
Chương 1 Phần CT sọ não
Chương 2 Phần MRI sọ não
Chương 3 Phần Cổ

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD