Atlas of Clinical Gastrointestinal Endoscopy – của Charles Melbern Wilcox, Miguel Munoz-Navas, và Joseph Jy Sung cung cấp nhiều hình ảnh chất lượng cao hơn bất kỳ atlas nào khác để giúp bạn giải thích chính xác hình ảnh nội soi và chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Ấn bản mới này đã được cập nhật để bao gồm các phương pháp chụp ảnh phóng xạ mới và phương pháp đánh giá nội soi và có bộ sưu tập hình ảnh mở rộng bao gồm nhiều hình ảnh bệnh lý và phóng xạ hơn.

+ Các bạn tải sách ở đây nhé: TẢI NGAY