Tên sách: BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC

Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN VĂN HUY – TS LÊ HỮU HƯNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2003

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ, GIẢI PHẪU

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY