Tên sách: BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC

Tác giả/ Chủ biên:TS TRỊNH XUÂN ĐÀN – BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY