Tên sách: ATLAS GIẢI PHẪU NGƯỜI

Tác giả/ Chủ biên: JOHANES W.ROHEN,…

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY