Xem hướng dẫn tải tại đây
I.Bài giảng + Trắc nghiệm (có đáp án) Sinh lý 2: 
pass: cavang

II.Sức khoe môi trường:
Đề 
12-13
14-15:
Đáp án Trắn nghiệm: 
Trắc Nghiệm:

Phần 1:
Phần 2:
Bản funny:

III.ĐỀ GIẢI PHẪU BỆNH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (có đáp án):

-Đề Y3 13-14: 
-Đề Y4/2 12-13: 
-Đề Y3 12-13: 
-Đề Y3 10-11: 

IV.KÍ SINH TRÙNG

       Kí sinh trùng Dược 2014-2015

                   Trang 1 – 2 –3