Giới thiệu sách :Biên soạn : 

  1. Phạm Đình Lựu
  2. Trần Thị Liên Minh.
  3. Nguyễn Thị Đoàn Hương.
  4. Nguyễn Thị Lệ.
  5. Nguyễn Thị Hoài Châu.
  6. Nguyễn Xuân Cẩm Xuyên.
  7. Trần Văn Vàng.
  8. Nguyễn Phúc Hậu

Gồm các phần : Tập 1 :
Chương 1 : Sinh lý tế bào

Chuông 2 : Sinh lý máu.
Chương 3 : Sinh lý tuần hoàn.
Chương 4 : Sinh lý hô hấp.
Chương 5 : Sinh lý thận.
Chương 6 : Sinh lý tiêu hòa.

Tập 2 :

Chương 7 : Chuyển hóa năng lượng và điều nhiệt.

Chương 8 : Sinh lý hệ nội tiết.

Chương 9 : Sinh lý hệ sinh sản.

Chương 10 : Sinh lý thần kinh cơ

Chương 11 : Sinh lý giác quan.

Chương 12 : Sinh lý hệ thần kinh trung ương.

Chương 13 : Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao.

+ Các bạn tải sách tại đây: TẢI NGAY