1. Tổng quan về động kinh 

2. Tổng quan về FDG và PET 

3. Vai trò của FDG PET trong đông kinh 

4. Qui trình ghi hình FDG PET/CT não ngoài cơn 

5. Hấp thu FDG bình thường của não 

6. Phân tích hình ảnh FDG PET não trong động kinh 

7. Case minh họa 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD