Triệu chứng học thần kinh. Giáo trình đạo tạo bác sĩ đa khoa được biên soạn bởi PGS. TS. Lê Quang Cường. Là quyển sách đề cập đến các triệu chứng, hội chứng thần kinh thường gặp.

Được soạn thảo, kiểm định kĩ càng. Sách là tài liệu học tập, giảng dạy mang tính chuyên môn cao cho các y bác sĩ hành nghề.

Nội dung ngắn gọn, trọng tâm với khoảng hơn 200 trang sách. Mọi người có thể tải sách và tham khảo nội dung sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY