Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn dịch tễ học. Một trong những môn học y cộng đồng mà các bạn đều phải vượt qua. Hôm nay, Trang sưu tầm được một bộ trắc nghiệm với đáp án đầy đủ. Xin chia sẻ lại với mọi người. Sau đây là một vài mẫu câu hỏi cho các bạn tham khảo:

1/ Những hạn chế của kỹ thuật ghép cặp là:

a. ghép cặp là kỹ thuật khó

b. không tốn kém về kinh phí và thời gian

c. rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiễu

d. ghép cặp không có khả năng đánh giá được hậu quả của một yếu tố được ghép cặp

2/ Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh:

a. thương hàn

b. bệnh dại

c. bệnh tả

d. bạch hầu

3/ Các bệnh truyền nhiễm được phân loại dựa vào:

a. Đặc tính vi sinh vật gây bệnh

b. Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

c. Vị trí cảm nhiễm thứ hai của vi sinh vật gây bệnh

d. Biểu hiện lâm sàng

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY