Bộ câu hỏi Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full. Hôm nay, Trang xin chia sẻ tiếp tục tới mọi người tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm dịch tễ học mới.

Tài liệu bao gồm 116 trang. Phân chia các câu hỏi trắc nghiệm thành các chương khác nhau. Thuận tiện giúp cho người đọc ôn luyện các kiến thức dịch tễ hiệu quả. Sau đây là vãi mẫu câu trong tài liệu Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full mà Trang trích ra các bạn tham khảo:

11. Một trong những hậu quả của hút nhiều thuốc lá có thể là:

A. Viêm phế quản mãn, viêm nghẽn mạch;@

B. Ung thư mạc treo, bệnh Hodgkin;

C. U lympho không Hodgkin;

D. Viêm nghẽn mạch.

E. Viêm phế quản mãn

12. Một trong những hậu quả của hút nhiều thuốc lá có thể là:

A. Ung thư phổi;

B. Thiếu máu cục bộ tim;

C. U lympho không Hodgkin;

D. Ung thư mạc treo, bệnh Hodgkin;

E. Ung thư phổi, thiếu máu cục bộ tim;@

13. Một trong những hậu quả của hút nhiều thuốc lá có thể là:

A. Ung thư phổi, viêm nghẽn mạch;@

B. Ung thư mạc treo;

C. U lympho không Hodgkin;

E. Ung thư phổi, bệnh Hodgkin;

D. Viêm nghẽn mạch.

Mọi người có thể tải bộ câu hỏi Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full và ôn tập môn học này ngay sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY