+ Toronto Notes là một bộ sổ tay ôn luyện chính xác và toàn diện được cập nhật và hiệu chỉnh hàng năm của Đại học Toronto, với sự đóng góp của các sinh viên Y khoa năm cuối và các bác sĩ nội trú của trường dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Khoa Y.

+ Cuốn sách này ban đầu được biên soạn và tổng hợp dưới dạng ghi chú ngắn gọn và được chia sẻ giữa các sinh viên trường Đại học Toronto để học tập cho kỳ thi cấp giấy phép hành nghề y tế của họ.

+ Sau 29 năm, nó đã trở thành hướng dẫn nghiên cứu có uy tín nhất được sử dụng bởi các sinh viên y khoa trên khắp Canada và trên toàn thế giới.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY