Cấu tạo máy thớ 

Các chế độ máy thở 

Phân tích biểu đồ dạng sóng của máy thở 

Cài đặt mode máy thở 840 

Phác đồ gây mê hồi sức 

………….. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD