THUẬT NGỮ ANH – VIỆT TRONG CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU
Để tạo thuận cho các bạn dịch lại những cuốn sách Hồi sức cấp cứu khác, tạo thuận cho các bạn tra cứu các thuật ngữ Anh – Việt trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu cũng như các chuyên ngành có liên quan khác. Được sự đồng ý của PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh, chủ biên của cuốn sách “Hồi sức Cấp cứu: Tiếp cận theo phác đồ”. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn bản Index trong cuốn sách, thực chất là những thuật ngữ Anh – Việt thường gặp và khó dịch sang tiếng Việt trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, để các bạn tham khảo. Hy vọng bản Index này sẽ giúp các bạn có được sự dễ dàng trong biên dịch cũng như tra cứu các thuật ngữ.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD