PreTest trắc nghiệm là lần gần nhất bạn có thể xem bài kiểm tra trước khi thực hiện! 500 câu hỏi và câu trả lời kiểu USMLE!

Tuyệt vời để xem xét khóa học và USMLE Bước 1. Dược lý PreTest hỏi đúng câu hỏi để bạn có thể biết câu trả lời. Bạn sẽ tìm thấy 500 câu hỏi. Câu trả lời theo kiểu họa tiết lâm sàng. Giải thích đầy đủ về câu trả lời đúng và không chính xác.

Nội dung đã được xem xét bởi các sinh viên gần đây đã vượt qua bài kiểm tra của họ. Vì vậy bạn biết rằng bạn đang nghiên cứu các tài liệu phù hợp nhấ. Cập nhật nhất có thể.

Không có hướng dẫn nghiên cứu nào khác nhắm vào những gì bạn thực sự cần biết để vượt qua như PreTest!

+ Các bạn tải sách tại đây nhé (Download book free here): TẢI NGAY