Trang vừa sưu tầm được tài liệu khá hay về kháng sinh nên chia sẻ lại với mọi người.

Hướng dẫn chung sử dụng kháng sinh. Tài liệu lưu hành của hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam.

Được thông qua bởi các chuyên gia hồi sức cấp cứu giàu chuyên môn của nước ta hiện nay.

Tài liệu chỉ khoảng 27 trang. Đề cập những vấn đề về kháng sinh hiện nay, nguyên tắc và cách sử dụng hợp lý cũng như điều chỉnh liều lượng phù hợp.

Mọi người có thể xem và tải tài liệu tham khảo ngay sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY