Đây là một cuốn sách giáo khoa tổng hợp về hệ thống thận, bao gồm giải phẫu, sinh lý học và hóa sinh của hệ thống, tất cả được trình bày trong bối cảnh liên quan đến lâm sàng thích hợp cho hai năm đầu tiên của khóa học sinh viên y khoa. • Một trong bảy tập trong sê-ri Hệ thống của cơ thể. 

• Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y khoa dựa trên vấn đề và hệ thống. * Khoa học cơ bản được trình bày trong bối cảnh lâm sàng theo cách thích hợp cho phần đầu của khóa học y khoa. * Có một trang web được liên kết cung cấp tài liệu tự đánh giá lý tưởng để chuẩn bị cho kỳ thi. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD