Sổ tay này bao gồm các tóm tắt truy cập nhanh bao gồm các thông tin quan trọng cho những năm tiền lâm sàng của bạn và cho từng chuyên khoa lâm sàng. Với danh sách gạch đầu dòng về thông tin quan trọng bạn cần biết và các ghi nhớ hữu ích xuyên suốt, đây là một hướng dẫn ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Được viết bởi một nhóm các sinh viên hiện đã tốt nghiệp thành công và bắt tay vào sự nghiệp của mình, cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành thân thiết nhất của bạn cho đến khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa! Hơn cả một hướng dẫn sinh tồn, nó sẽ giúp bạn định hướng hàng loạt cơ hội mà trường y cung cấp, chỉ cho bạn cách tận dụng thời gian của mình, để bạn chuẩn bị đầy đủ cho sự nghiệp tương lai của mình.

TRÍCH DẪN__
Oxford Handbook for Medical School (Oxford Medical Handbooks) Flexibound – Illustrated, July 14, 2019
by Kapil Sugand, Miriam Berry, Imran Yusuf, Aisha Janjua, Chris Bird, David Metcalfe, Harveer Dev, Sri Thrumurthy
Publisher : Oxford University Press; Illustrated edition (July 14, 2020)
Language: : English
Flexibound : 1152 pages
ISBN-10 : 0199681902
ISBN-13 : 978-0199681907
Item Weight : 1.24 pounds
Dimensions : 7.2 x 1.7 x 4.3 inches

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY