Tác giả: Sưu tầm

Nhà xuất bản: Sưu tầm

Năm xuất bản: 2018

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Sinh Lý Học

Cuốn sách nền tảng sinh lý, tốt nhất mà nhiều chuyên gia khuyên đọc. Nắm bắt kiến thức nền tảng, hiểu sâu rộng những sinh lý hiện tượng trong cơ thể.

Ấn bản thứ 13 của Guyton và Hall Textbook of Medical Physiology tiếp tục tựa đề bán chạy nhất. Là cuốn sách giáo khoa sinh lý học y tế hàng đầu thế giới.

Rõ ràng, toàn diện và tập trung vào nội dung phù hợp nhất với sinh viên lâm sàng và tiền lâm sàng. Giúp người đọc hiểu rõ vấn đề.

Nội dung chi tiết nhưng sáng suốt được bổ sung bởi các minh họa mô phạm tóm tắt các khái niệm chính trong sinh lý học và sinh lý bệnh.

Cuốn sách được phiên dịch bởi các nhóm bạn trẻ và hiệu chỉnh bởi các bác sĩ đang hành nghề. Giúp cho cộng đồng y khoa củng cố, thêm nhiều kiến thức trước tình trạng khan hiếm sách y việt hay, cập nhật như hiện nay. Đây là cuốn sách mà các bạnnên đọc.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY