Hôm nay, mình xin chia sẻ các bạn cuốn Ca Lâm Sàng Giải Phẫu. Một quyển sách dịch từ các bạn Y Thái Bình. Sách được hiệu chỉnh bởi các y bác sĩ. Hy vọng đây sẽ là bộ tài liệu quan trọng giúp các bạn ôn tập, học hành hiệu quả.

Các phần của sách bao gồm:

58 tình huống lâm sàng gặp trong nhiều chuyên khoa.

Tóm tắt bệnh nhân, chẩn đoán ban đầu và cơ chế giải phẫu của các triệu chứng tạo nên bệnh cảnh. Tương quan giữa lâm sàng và giải phẫu học.

Tiếp cận các cấu trúc giải phẫu quan trọng thông qua các mục tiêu và định nghĩa.

Tập trung mô tả và phân tích các đặc điểm giải phẫu quan trọng ứng dụng vào thực tế lâm sàng Câu hỏi lượng giá với những case tóm tắt giúp củng cố kiến thức. Đúc kết lại những đặc điểm giải phẫu mấu chốt.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY