• Sách: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2013 PHẦN NGOẠI KHOA
  • Tác giả/ Chủ biên: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
  • Bộ môn/ Trường:BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
  • Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT
  • Nhà xuất bản: Y HỌC          
  • Năm xuất bản: 2013
  • Chuyên ngành: NGOẠI KHOA

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY