Ngoại khoa cơ sở và triệu chứng học ngoại khoa là những kiến thức rất cơ bản giúp sinh viên đi thực tập lâm sàng có kết quả, nó đặc biệt cần thiết đối với sinh viên bắt đầu học ngoại khoa. Với mục đích đó các Bộ môn ngoại – Học viện Quân y đã biên soạn cuốn sách này.

Cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1 là một số kiến thức cơ bản về ngoại khoa
Phần 2 là triệu chứng học về ngoại khoa

Sách do giáo sư, tiến sĩ Phạm Gia Khánh chủ biên, cùng với các giảng viên bộ môn Ngoại học viện Quân Y, các Bác sĩ chuyên khoa ngoại nhiều kinh nghiệm từ Bệnh viện 108, 103 tham gia biên soạn.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY