Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh – ĐHYK PNT. Bài giảng Atlas thực tập giải phẫu bệnh phiên bản mới 2018. Cập nhật, bổ sung những hình ảnh thực tập mới cho bộ môn. Hình ảnh giải phẫu bệnh chú thích chi tiết, đầy đủ. Bao quát 48 bệnh hình ảnh bệnh học. Tạo điều kiện các bạn luyện tập hiệu quả cho kỳ thi.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY