Trang xin giới thiệu đến các bạn bộ tài liệu Tổng hợp đề thi Vi Sinh từ Ngân Hàng đề thi của Đại Học Duy Tân. Bộ đề được biên soạn từ nhiều giáo sư tiến sỹ giỏi trong và ngoài nước. Bộ đề có mục lục rõ ràng giúp dễ tìm kiếm và được tổng hợp kiến thức từ dễ đến khó, từ căn bản cho đến phức tạp.Bộ tài liệu này có thể giúp cho sinh viên ôn tập vũng chắc kiến thức về vi sinh. Hỗ trợ chuẩn bị tốt cho các kỳ thi Vi Sinh đầy khó khăn.

Bộ tài liệu giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức vũng vàng, hệ thống lại từ căn bản. Thông qua các câu hỏi sinh viên có khả năng tự đánh giá chính xác năng lực của bản thân. Từ đó, có thể tìm hiểu thêm về kiến thức hay phải học tập lại từ căn bản.

Xin mời các bạn tải ngay bộ đề tại đường dẫn bên dưới!

1/ Nêu 3 loại hình thể chính của vi khuẩn :

A..cầu khuẩn………      B..trực khuẩn…………         C.phẩy khuẩn………….

2/ Ý nghĩa của vách tế bào vi khuẩn là:

A..quyết định hình dáng bảo vệ…….      B….Nội độc tố………..

C.kháng nguyên o của vk đường ruột………….. D. ..quyết định bắt màu gram…………..

3/ Ba nhóm cầu khuẩn ( theo hình thái ) có các thành viên gây bệnh cho người là:

A..tụ cầu……..     B..liên cầu…………       C…song cầu………

4……. vách tế bào ……của tế bào vi khuẩn ….gram(-)……không có vật liệu axit teichoic.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY