Xin giới thiệu sách Hóa Sinh Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa của tác giả PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật được NXB Y HỌC in và phân phối cho đọc giả là học sinh sinh viên ngành y, dược, các y bác sĩ đang cần tài liệu nghiên cứu và tìm hiểu. Cuốn sách Hóa Sinh Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa sẽ giúp đỡ nhiều thông tin cho đọc giả với những kiến thức nâng cao do tác giả PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật tích lũy qua nhiều năm khám chữa bệnh thực tế.

Tiếp theo đây là nội dung chính của quyển sách Hóa Sinh Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa do tác giả PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật viết:

Sách Hóa sinh đào tạo bác sĩ đa khoa gồm có 3 phần chính:

                                                              Phần I: Các Hoạt Chất.

Chương 1: Hóa chất glucid.

Chương 2: Hóa chất lipid.

Chương 3: Hóa học acid amin, protein và hemoglobin.

Chương 4: Hóa chất acid nucleic.

Chương 5: Enzym.

Chương 6: Năng Lượng Sinh Học.

                                                                 Phần II: Chuyển Hóa Chất.

Chương 7: Chuyển hóa glucid.

Chương 8: Chuyển hóa lipid và lipoprotein.

Chương 9: Chuyển hóa acid amin.

Chương 10: Chuyển hóa hemoglobin.

Chương 11: Chuyển hóa acid nucleic.

Chương 12: Sinh tổng hợp protein.

Chương 13: Hóa sinh màng tế bào.

Chương 14: Hóa sinh hocmon.

                                                        Phần III: Hóa Sinh Mô Và Cơ Quan.

Chương 15: Sự trao đổ muối- nước.

Chương 16: Khí máu và sự thằng bằng acid- base.

Chương 17: Hóa sinh gan.

Chương 18: Hóa sinh thận và nước tiểu.

Chương 19: Hóa sinh máu.

Chương 20: Hóa sinh cơ.

Chương 21:Hóa sinh thần kinh.

Chương 22: Hóa sinh các dịch sinh vật.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY