THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: GS. TS. Trịnh Bình

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế

Năm xuất bản: 2007

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Mô Phôi

GIỚI THIỆU SÁCH:

Sách “Mô – Phôi (Phần Mô học”) được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sờ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách “Mô – Phôi (Phần Mô học”) đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thâm định năm 2006. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn  2006 – 2010. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

+ Các bạn có thể tải sách này miễn phí tại đây nhé: TẢI NGAY