“WHAT CAUSE THAT CONDITION?”
“WHAT DOES IT MEAN?”
Được trình bày theo hệ thống từng phần của cơ thề, Mechanisms of Clinical Signs 2nd, giải thích cơ chế, giá trị của các triệu chứng trên lâm sàng và điều kiện để xuất hiện các triệu chứng đó. Mỗi chương bao gồm những mô tả các triệu chứng lâm sàng và một danh sách khi nào triệu chứng đó sẽ xuất hiện, giải thích cơ chế và ” giá trị” của triệu chứng đó.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé (Download book here): TẢI NGAY