Tên sách: LÂM SÀNG NỘI KHOA Y6

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN NỘI 

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HCM

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY