Sách: LÂM SÀNG NGOẠI CƠ SỞ

Tác giả/ Chủ biên: LỚP Y3C

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG       – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NGOẠI KHOA

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY