Tài liệu Kỹ Năng Trình Bệnh. Được biên soạn và chia sẻ bởi bác sĩ Nguyễn Đình Vân, một trong những người phụ trách của VietMD. Một tổ chức y khoa kết nối các y bác sĩ Việt Nam trên thế giới. Tài liệu chỉ khoảng 72 trang. Trang xin chia sẻ các bạn một tập tài liệu hay này.

Hướng dẫn người đọc cách học hỏi, trình bệnh hiệu quả trên lâm sàng, trong các ca trực hay trình đầu giường. Mọi người có thể tải và xem tham khảo tài liệu ngay sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY