THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: GS. Lê Đức Trình

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Hóa Sinh Học

GIỚI THIỆU SÁCH:

Quyển sách Hóa sinh cho thầy thuốc lâm sàng, biên dịch từ quyển “Biochimie pour le clinicien” (tác giả J.P.Borel và các cộng sự, Nhà xuất bản Frison-Roche, Paris 1999), những bệnh được trình bày theo từng cơ quan mà sự rối loạn của những phản ứng hóa sinh hoặc phân tử là cơ sở của các bệnh. Sách do những nhà hóa sinh viết cho thầy thuốc lâm sàng.

Quyển sách này cũng không phải là sách chuyên khảo về Hóa sinh mà các tác giả chỉ có ý định giới thiệu một tài liệu đơn giản, đồng thời, chỉ ra một số định luật về Sinh học cơ bản, nhằm làm chìa khóa cho sự hiểu biết về y học.

Những thầy thuốc, hai năm đầu học tập tại trường Đại học Y, trong thòi gian này, họ phải học môn Hóa sinh chung, không mấy thích thú và cũng không có điều kiện ứng dụng môn học này vào nghề nghiệp của mình. Tình trạng trên là vô lý và đáng tiếc. Những môn Hóa sinh học và Sinh học phân tử cần được đưa vào ứng dụng trong y học. Đó là mục đích và mong muốn của quyển sách này.

+ Các bạn có thể tải sách này miễn phí tại đây nhé: TẢI NGAY