Hôm nay, Trang tiếp tục cung cấp bộ slide tư liệu hình ảnh các dụng cụ thường gặp trong phẫu thuật thực hành. Giúp các bạn tự học một cách có hiệu quả, tự tin trong thi cử chạy trạm. Bộ bài giảng sẽ trình bày các đặc điểm chi tiết cụ thể phân biệt dụng cụ y khoa. Đầy đủ các dụng cụ cắt, kéo, kềm, kẹp,…

Hướng dẫn các bạn trả lời sao cho đầy đủ nhất: bao gồm

  • Tên dụng cụ
  • Hình dạng Cong – Thẳng Có mấu – Không có mấu 1 đầu – 2 đầu
  • Ngoài ra, với Kéo có thêm đầu nhọn hay đầu bầu

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY