THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Sào Trung

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Giải Phẫu Bệnh

GIỚI THIỆU:

Sách Giải Phẫu Bệnh Học được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Đại học Y—Dược TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo có kinh nghiệm của Bộ môn Giải phẫu bệnh biên soạn theo phương châm: kiên thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Giải Phẫu Bệnh HỌc đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy — học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tê thẩm định năm 2008. Bộ Y tế quyết định ban hành là tài liệu dạy — học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

+ Các bạn có thể tải sách này miễn phí tại đây nhé: TẢI NGAY