Dược Lâm Sàng – Bộ Y Tế. Tài liệu dược lý học ứng dụng trên lâm sàng. YhocData xin chia sẻ lại với mọi người tập tài liệu này. Tài liệu bao gồm 16 chương. Đề cập những kiến thức nền tảng cơ bản về dược lý, từ đó giúp người đọc hiểu được và áp dụng được những gì đã học trên lâm sàng.

Mục đích quyển Dược Lâm Sàng – Bộ Y Tế là cung cấp những kiến thức y khoa giúp các dược sĩ, y bác sĩ ứng dụng hiệu quả, sử dụng thuốc hợp lý trong việc thực hành khám chữa bệnh. Mọi người có thể xem và tham khảo bộ tài liệu Dược Lâm Sàng – Bộ Y Tế này ngay sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY