Sách: BỆNH HỌC NGOẠI KHOA BỤNG

Tác giả/ Chủ biên: GS TS PHẠM GIA KHÁNH

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN    – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: NGOẠI KHOA, NGOẠI TIÊU HÓA

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY