+ Trong đào tạo y khoa, chúng ta rất quan tâm đến đào tạo kĩ năng tiền lâm sàng, tức là các kĩ năng cần cho sinh viên trước khi đi bệnh viện.

+ Huấn luyện kĩ năng y khoa tiền lâm sàng được xem là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa. Đào tạo kĩ năng tiền lâm sàng giúp cho người học thạo các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thăm khám, kĩ năng xét nghiệm, kĩ năng thủ thuật và kĩ năng điều trị, nhờ đo họ sẽ thực hành tốt hơn trên bệnh nhân thật và tình huống thật.

+ Tập bài giảng này được soạn bởi các giảng viên trẻ với hy vọng sẽ từng bước cập nhật, chỉnh sửa. Các bài giảng nhắm vào 4 nhóm kĩ năng chính là kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thăm khám, kĩ năng xét nghiệm và kĩ năng thủ thuật.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY