+ Hóa sinh hay sinh hóa là môn khoa học nghiên cứu đến những cấu trúc và quá trình hóa học diễn ra trong cơ thể sinh vật.

+ Bằng cách kiểm soát luồng thông tin thông qua các tín hiệu sinh hóa và dòng chảy của năng lượng hóa học thông qua sự trao đổi chất, các quá trình sinh hóa làm tăng sự phức tạp của cuộc sống.

+ Trong những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, hóa sinh đã thành công trong việc giải thích các quá trình của sự sống, đến mức mà bây giờ hầu như tất cả các lĩnh vực của khoa học đời sống từ thực vật học, y học, tới di truyền học đều có tham gia vào nghiên cứu hóa sinh.

+ Đây là một bộ môn giao thoa giữa hóa học và sinh học, và lĩnh vực nghiên cứu có một số phần trùng với bộ môn tế bào học, sinh học phân tử hay di truyền học. Nó là một môn học cơ bản trong y khoa và công nghệ sinh học. Với những diễn tiến trao đổi chất diễn ra trong các cơ quan của cơ thể sống, môn học này giúp con người hiểu rõ cơ chế cũng như các thay đổi trong cơ thể sống.

+ Tập trắc nghiệm 1000 câu trắc nghiệm hóa sinh sẽ giúp các bạn nắm bắt được các kiến thức căn bản bộ môn hóa sinh đại học Y Hà Nội.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY