Review: Đây là cuốn sách rất thích hợp cho các bạn sinh viên đi từ cơ bản về ECG, có những viên gạch đầu tiên trước khi chinh phúc các ECG khó hơn. Cuốn sách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu các cơ chế cũng như tiêu chuẩn chẩn đoán giúp người đọc, học dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ vấn đề.

Tải sách TẠI ĐÂY