4.    KÍ SINH TRÙNG
–       Kí sinh trùng Dược 2014-2015

Trang 123

5.    GIÁI PHẪU BỆNH
–       Đáp án trắc nghiệm GPB

ĐỀ THI

–       Y4/2 và YHCT:
–       Y Đa Khoa 12-13: