Đáp án trắc nghiệm Vi sinh được soạn theo cuốn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh Y học của trường Đại học Y dược Huế.Ban biên soạn Love Y khoa đã cố gắng tìm ra những câu trả lời cho các dạng câu hỏi (gồm có các dạng câu hỏi như: Điền khuyết, Trả lời Đúng-Sai, Câu hỏi chọn 1/5) nhằm giúp sinh viên có thể tự đánh giá được kiến thức của mình trong quá trình học tập và ôn tập.

Trong quá trình biên soạn đáp án không thể tránh được những sai sót, mong các bạn thông cảm và xin mời các bạn liên hệ Page Love Y Khoa để đóng góp ý kiến. Xin chân thành cảm ơn.

Link tải: Trắc nghiệm Vi sinh