U tuyến giáp là bệnh lý phổ biến trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Các khối u nhỏ dưới 1cm thường không có biểu hiện và không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Lúc này bệnh nhân chỉ có thể phát hiện trên siêu âm.

I. Phân loại TI-RADS là gì? (TI-RADS viết đầy đủ là Thyroid Imaging Reporting and Data Systems)
Khi bệnh nhân đến khám tại các cơ sở siêu âm khác nhau, bệnh nhân hay chính các bác sỹ điều trị rất cần sự thống nhất trong cách mô tả, phân loại đối một khối u tuyến giáp. Chính vì thực tế như vậy mà phân loại TI-RADS ra đời, bảng phân loại này thường được áp dụng trong thực hành lâm sàng, giúp các bác sỹ đánh giá nguy cơ ác tính của khối u tuyến giáp từ đó đưa ra thái độ theo dõi và điều trị phù hợp.
Hiện nay các bảng phân loại Tirads thường được áp dụng:
– Korean TI-RADS 2016
– ACR TI-RADS 2017
– EU TI-RADS 2017
II. Cách mô tả khối u và phân loại theo ACR TI-RADS (American College Of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data Systems)
  Dựa trên 5 đặc tính:
1. Thành phần
2. Cấu trúc âm (Hồi âm)
3. Hình dáng
4. Đường bờ
5. Vôi hoá
III. Cập nhật điểm mới với bảng đánh giá phân loại theo AI TI-RADS 2019
AI TI-RADS (Hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp trí tuệ nhân tạo) là một phân tích dựa trên dữ liệu và sửa đổi của ACR TI-RADS 2017. Hệ thống phân loại AI TI-RADS 2019 dựa trên nghiên cứu 1425 nhân tuyến giáp từ năm 2006-2010, tại 3 trung tâm y tế thuộc Canada, Mỹ và Anh với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Bảng phân loại mới có độ nhạy giống bản 2017 (93,3%) nhưng độ đặc hiệu cao hơn (64,7% so với 47,1%).
Các thay đổi so với ACR TI-RADS:
1. Thành phần :
– Một nốt dạng nang hay dạng bọt biển thì đủ để kết luận lành tình dù có thêm tính chất nào khác.
– Nang hỗn hợp nhận 0 điểm thay vì 1 điểm.
– Nốt đặc hoặc gần đặc nhận 3 điểm thay vì 2 điểm.
2. Cấu trúc âm (Hồi âm) :
– Đồng âm hoặc tăng âm nhận 0 điểm thay vì 1 điểm.
3. Hình dáng :
– Cao lớn hơn rộng nhận 1 điểm thay vì 3 điểm.
4. Đường bờ:
– Không thay đổi.
5. Vôi hoá:
– Vôi hóa lớn nhận 0 điểm thay vì 1 điểm.
*Mức điểm phân loại và khuyến cáo FNA không đổi.
*Vậy ta có bảng tổng hợp bên dưới:
Bảng AI TIRADS cập nhật 5/2019
Bảng so sánh điểm khác ARC TI-RADS và AI TI-RADS
Bảng AI TIRADS cập nhật 5/2019
Độ nhạy và độ đặc hiệu ACR TI-RADS và AI TI-RADS 
Nguồn: radiopaedia.org Artificial Intelligence (AI) TI-RADS