Bài Giảng Giải Phẫu Học của Y Hà Nội: 
– Giải Phẫu Học Của Y Thái Nguyên
Tập 1: 
Tập 2: 
– Giải Phẫu Học của Học Viện Quân Y
Tập 1: 
Tập 2: 
– GIẢI PHẪU NGƯỜI – Tác giả: Trịnh Văn Minh
Tập 1 – Giải phẫu học đại cương: Chi trên – Chi dưới – Đầu – Mặt – Cổ
Tập 2 – Giải phẫu ngực – bụng: 
Tập 3 – Hệ thần kinh – Hệ nội tiết: 
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giải Phẫu Học Y Sài Gòn: 
Giản yếu Giải Phẫu Người: 
– Atlas Giải Phẫu Người Netter (bản tiếng việt): 
– Atlas Giải Phẫu Học Yokochi (Atlas trên xác): 
Atlas Giải Phẫu Người – Phần Nội Tạng: 
– Atlas Giải Phẫu Người – Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh :