Những xét nghiệm (test) sàng lọc về tình trạng đông máu (haemostasis) như PT, APTT để xác định một người có nguy cơ chảy máu trong chấn thương hay khi can thiệp thủ thuật, có thể đưa đến nhầm lẫn.

Những xét nghiệm này có thể cho ra kết quả bình thường ở những bệnh nhân thậm chí có xáo trộn đông máu đáng kể. Một điều rất quan trọng cần nhớ rằng một xét nghiệm ở tại LABO là xét nghiệm in vitro và có thể không phản ánh chính xác cơ chế đông máu bên dưới.

Test sàng lọc quan trọng nhất trong haemostasis là tiền sử chảy máu của bệnh nhân (nếu điều này được xem như là một test), việc sử dụng chống đông (bao gồm cả kháng ngưng tập tiểu cầu) và bất kỳ tiền sử gia đình nào gợi ý chảy máu có xu hướng do rối loạn di truyền.

Đề nghị một xét nghiệm sàng lọc trước khi thu thập tiền sử và thăm khám toàn diện là không phù hợp. Việc sử dụng bảng câu hỏi được thiết kế đã cho thấy hiệu quả trong bệnh von Willebrand type 1, và gần đây bằng việc sử dụng hàng loạt câu hỏi với bệnh nhân nghi ngờ rối loạn chảy máu đã cho ra được những kết quả vô giá.

Test được xem là test sàng lọc gồm PT và APTT. Nồng độ Fibrinogen và Thời gian Thrombin (TT) không được xem là test sàng lọc đầu tay, mặc dù nó được thực hiện phổ biến. Một điều quan trọng là số lượng tiểu cầu luôn phải được kiểm tra ở mọi bệnh nhân được điều tra haemostasic.

+ Các bạn tải tài liệu này tại đây nhé: TẢI NGAY