Trang xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người tập tài liệu bài giảng bệnh học nội khoa. Bài giảng nội của trường đại học y dược Huế. Sau đây là lời giới thiệu trích từ sách:

“Bài giảng Bệnh Học Nội Khoa bao gồm những bài giảng về Bệnh học và điều trị Nội Khoa, dành cho đối tượng cuối năm thứ 3, năm thứ 4 và năm thứ 6 trong khung đào tạo bác sĩ đa khoa 6 năm.

Bài giảng Bệnh Học Nội Khoa được phân thành 2 tập sách:

– Bệnh Học Nội Khoa tập 1: Là những bài giảng thuộc chuyên khoa Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hoá.

– Bệnh Học Nội Khoa tập 2: Là những bài giảng thuộc chuyên khoa Thận -Tiết niệu,Cơ xương Khớp, Nội tiết và tổng quát…

Mỗi bài giảng có mục tiêu, nội dung bài giảng, giới thiệu tài liệu đọc thêm. Đảm bảo yêu cầu chung là cô đọng, dễ hiểu, cập nhật nhưng có tính thực tiễn Việt nam.”

Các bạn có thể tải tham khảo nội dung sách sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY