+ Là một đầu sách ngoại văn sưu tầm quý giá

+ Musculoskeletal X-rays for Medical Students cung cấp những nguyên lí và kĩ năng quan trọng cần cho đánh giá các phim X quang xương khớp bình thường và bất thường. Với sự tập trung dựa trên thông tin chính xác và một hình ảnh rõ ràng, cuốn sách sử dụng một mày nên đồng nhất để hiển thị rõ ràng các bất thường xuất hiện.

+ Musculoskeletal X-rays for Medical Students:

  • Hình ảnh X quang xuất hiện 2 lần, bên cạnh nhau – một hình ảnh là hình ảnh sẽ thấy trên lâm sàng bình thường và một hình ảnh lặp lại bên cạnh với những đánh dấu giải phẫu hoặc bệnh lí rõ ràng.
  • Tập trung vào các hình ảnh xuất hiện trên X quang và bất thường xuất hiện trên lâm sàng thường gặp, những điểm quan trọng được in đậm liên quan đến mỗi tình trạng.
  • Gồm giới thiệu các nguyên lí, giải phẫu bình thường và các bệnh lí thường gặp, thêm vào đó là các phần sách về mỗi bệnh đặc trưng ở người trưởng thành và trẻ em.
  • Bao gồm các test tự đánh giá để kiểm tra kiến thức và phân tích hình ảnh.
  • Musculoskeletal X-rays for Medical Students được thiết kế cho sinh viên y khoa, các bác sĩ trẻ, y tá và các bác sĩ X quang và là một cuốn sách lý tưởng cho cả học tập và nghiên cứu lâm sàng.

+ Các bạn tải sách ở đây nhé: TẢI NGAY